Stendal - blåt og rødt flow

VTA Stendal

Smukke og sjove Stendal

Stendal | MTB spor | Blå/rød

Her finder du en hurtig rute på 8 kilometer. Sporet i Stendal er primært en blå linje, som smyger sig den gennem den smukke, rolige skov. Fra den blå linje er der røde sløjfer til den mere erfarne. Hovedsporet (blå) kan køres sikkert og med godt flow af de fleste voksne mountainbikere og større børn med bare lidt erfaring. En del af sporet er grusbelagt, og du vil ikke møde svære, byggede elementer på den blå del.

Parkering:
Parkeringspladsen overfor Ulvedalsvej (Ulvedals Rasteplads) eller i skoven på Jagtjunkervej. Du parkerer i skovbrynet og kører lidt (50-100 m) ned ad grusvejen. Sporstart kommer på din højre hånd. Følg piktogrammerne og nyd naturen.

Adresse:
Jagtjunkervej (grusvej til Ulvedalsvej)
7470 Karup

Rart at vide:

Stendal er en del af Alhedens plantager. I 1788 gav kongen ordre til at udføre de første hedetilplantninger, og det blev til Alhedens Kongeskov (Stendal, Havredal og Ulvedal plantager). Målet var at producere træ og at skabe læ til den opdyrkning af Alheden, som havde været i gang de sidste 30 år.

Mest karakteristisk af de tre plantager er Stendalen. I midten af 1800-tallet blev der etableret en sti med rekreativt formål. Det viser, at skoven også tidligere har haft værdi som andet end kilde til træproduktion. Som alle andre steder i skoven skifter stien karakter med tiden. I øjeblikket er området hyggeligt beskyttet af 60-årige graner, hvorigennem man kan skimte bækløbet i bunden af dalen. Når bevoksningen fældes om 10-20 år vil udsigten blive en helt anden.

Plantagerne er etableret på tidligere hede og udpint jord. I dag kan vi bruge erfaringerne fra 200 års plantagedrift i Stendal, når der skal plantes på marginal landbrugsjord. F.eks. kan man se, hvordan forskellige træarter vil kunne gro, og hvilken skov man kan opbygge med tiden.

Kilde: Naturstyrelsen

 

Sværhedsgrad

blå-rød